top of page
Zrzut ekranu 2023-12-7 o 18.08.30.png

Mój warsztat pracy obejmuje:

Image by Pawel Czerwinski

Terapie Holistyczną

W moim warsztacie pracy stosuję różnorodne, specjalistyczne techniki, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.Wykorzystując techniki, takie jak praca z ciałem i energetyka emocjonalna, uwalniamy zablokowane emocje, co przyczynia się do lepszego zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Pracę z przekonaniami metodą Byron Katie

W moim warsztacie pracy skupiam się także na pracy nad przekonaniami metodą Byron Katie, co jest kluczowym elementem holistycznego podejścia do terapii. Metoda ta, znana jako „The Work”, pozwala pacjentom na głęboką introspekcję i rewizję ograniczających przekonań, które negatywnie wpływają na ich życie. Proces ten rozpoczyna się od zidentyfikowania konkretnego, dysfunkcjonalnego przekonania, a następnie przechodzi przez serię czterech pytań mających na celu zbadanie jego prawdziwości i wpływu na życie osobiste. Te pytania zachęcają do refleksji nad tym, jak pacjent reaguje, gdy wierzy w to przekonanie, i jak by się czuł lub zachowywał bez niego. Następnie stosuje się proces "odwracania" W ten sposób wspólnie wypracowujemy funkcjonalne i wspierające przekonania.

Trening Metoda Colina Tiipinga

Metoda Colina Tippinga, znana jako "Radical Forgiveness" , to innowacyjny trening skoncentrowany na procesie wybaczania i uwolnienia od negatywnych emocji. Głównym celem tej metody jest transformacja bólu i urazów emocjonalnych poprzez ich akceptację i zrozumienie, co prowadzi do głębokiego uzdrowienia. Proces ten zachęca do spojrzenia na trudne sytuacje i konflikty z perspektywy większej świadomości, gdzie zdarzenia są postrzegane jako możliwości do osobistego wzrostu i rozwoju. Metoda Tippinga wykorzystuje specjalne narzędzia i techniki, które pomagają w przepracowaniu i uwolnieniu starych, ograniczających wzorców emocjonalnych. 

Terapię Schematów

W terapii schematów terapeuta pomaga pacjentom zidentyfikować ich własne schematy oraz zrozumieć, jak wpływają one na ich myśli, uczucia i zachowania. Następnie psychoterapeuta wspiera  w nawiązywaniu zdrowych relacji z tymi schematami, pomagając w uświadomieniu sobie ich wpływu oraz w zastąpieniu destrukcyjnych przekonań bardziej korzystnymi sposobami myślenia.

Pracę z Ciałem


Praca z ciałem, koncentruje się na połączeniu ciała i umysłu w procesie terapeutycznym. Pacjenci uczą się być świadomymi swoich odczuć fizycznych, napięć i reakcji ciała. Wykorzystywane są techniki relaksacyjne, ruch i ekspresję ciała oraz prace z traumą, pomagając uwolnić emocje i napięcia związane z doświadczeniami życiowymi. Praca z ciałem pomaga w integracji ciała i umysłu, co może prowadzić do poprawy ogólnego samopoczucia emocjonalnego i fizycznego.

Image by Pawel Czerwinski

Techniki Dialogu Wewnętrznego

Identyfikujemy i pracujemy nad zmianom dysfunkcyjnych myśli. Poprzez ich analizę  i zastępowanie ich pozytywnymi alternatywami, pacjenci uczą się rozwijać bardziej wspierający dialog wewnętrzny. Terapeuci pomagają w budowaniu samoakceptacji i używaniu pozytywnego języka w myśleniu o sobie. Cel to przekształcenie tego procesu myślenia na co dzień, co pomaga wzmocnić pozytywne zmiany w zachowaniach i emocjach. Praca nad Dialogiem Wewnętrznym prowadzi do poprawy samopoczucia, pewności siebie oraz jakości życia pacjentów.

Techniki Terapii ACT

ACT koncentruje się na rozwijaniu umiejętności akceptacji własnych myśli i uczuć, nawet tych trudnych i bolesnych, oraz na podejmowaniu działań zgodnych z własnymi wartościami życiowymi. Metoda ta pomaga osobom przekształcać swoje relacje z myślami i emocjami, aby prowadzić bardziej satysfakcjonujące i pełne życie. ACT często wykorzystuje techniki defuzji, które pomagają odłączyć się od negatywnych myśli oraz techniki uważności, które pomagają być bardziej obecnym w chwili obecnej.

Techniki Terapii DBT

Łączymy elementy terapii poznawczej z elementami terapii behawioralnej. DBT skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze skrajnymi emocjami, kontrolowaniu impulsów i budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Centralnym elementem DBT jest praktyka uważności, czyli świadomego obserwowania i akceptacji chwilowych myśli, uczuć i bodźców.

Techniki Terapii CFT

Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności współczucia dla siebie i innych. Metoda ta zakłada, że współczucie i akceptacja samego siebie są kluczowe dla zdrowego funkcjonowania psychicznego. CFT pomaga osobom w zrozumieniu i akceptacji swoich własnych ograniczeń oraz w rozwijaniu poczucia własnej wartości. Praca polega na budowaniu poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości i samoakceptacji.

Klaudia Put

 Psycholog, Psychoterapeuta, Biznes Partner IT.

Z wykształcenia Psycholog, Psychoterapeuta.

Trenerka rozwoju osobistego.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz czteroletniej szkoły psychoterapii Wrocławskiej fundacji ochrony zdrowia psychicznego i rozwoju psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jak i Psychiatrycznego, co daje mi możliwość współpracy z innymi specjalistami i ciągłego rozwoju w moim zawodzie.

 

Rozwój jest dla mnie kluczowym, dlatego też swoje kwalifikacje nieustanie podnoszę biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Co daje mi możliwość rozwoju i nieustannego podnoszenia warsztatu pracy.

405254358_10223549172189741_6632822870470380558_n.jpg

Jako  Psychoterapeuta i Biznes Partner w branży IT, rozwijam swoje pasje i umiejętności. Zanurzam się w świecie biznesu, aby lepiej zrozumieć problemy i potrzeby osób tam działających i stanąć twarzą w twarz z wyzwaniami, które napotykają.
Praca z moimi klientami podczas warsztatów i indywidualnych sesji to dla mnie prawdziwa pasja. Wspólne eksplorowanie nieodkrytych obszarów, mechanizmów i systemów funkcjonowania, które ukrywają się w umyśle, to fascynujące zjawisko, które niesie za sobą spektakularne efekty w przełamywaniu własnych ograniczeń i realizacji siebie.


Jestem głęboko przekonana, że świadomość mechanizmów działania naszych przekonań i zachowań stanowi klucz do usuwania blokad i przekraczania własnych ograniczeń. Wierzę, że każdy z nas ma ogromny potencjał, który czeka tylko na odkrycie. Moja rola polega na tym, aby pomóc  zidentyfikować te blokady i pokierować ich w stronę autentycznego rozwoju.

IMG_1116_edited.png
Image by Annie Spratt

Podczas sesji psychoterapeutycznych koncentrujemy się na badaniu wewnętrznych motywacji, wzorców zachowań i przekonań, aby pomóc stworzyć zdrowe podstawy do osobistego i zawodowego rozwoju.
 
Przyglądamy się temu co funkcjonuje a co jest dysfunkcyjne.
 
Dzięki terapii możemy razem pracować nad zwiększeniem samoświadomości, umiejętnościami radzenia sobie ze stresem oraz zwiększaniem autentyczności poprzez zrozumienie własnych potrzeb i motywów, które prowadzą do ogólnego poczucia szczęścia.

„Twoje słabości staną się źródłem Twojej siły“.

Sigmund Freud

Skontaktuj się

W celu nawiązania współpracy lub uzyskania większej ilości informacji

Thanks for submitting!

Grzbiet górski
bottom of page