top of page

Co to znaczy zrekrutować dobrego pracownika?

Dlaczego Rekrutacja to Coś Więcej niż Tylko Umiejętności Techniczne


W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, proces rekrutacji staje się coraz bardziej skomplikowany i wielowymiarowy. Praca w obszarze HR i psychoterapii nauczyła mnie, że znalezienie idealnego kandydata to nie tylko kwestia oceny umiejętności technicznych. W rzeczywistości, aby firma mogła odnieść sukces, potrzeba pracowników, którzy nie tylko posiadają odpowiednią wiedzę, ale również potrafią rozumieć i zarządzać swoimi emocjami, a także wykazują silne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne.Kluczowe Aspekty Skutecznej Rekrutacji:

  1. Wiedza i Umiejętności Techniczne – oczywiście są ważne, ale to dopiero początek.

  2. Doświadczenie i Umiejętności Interpersonalne oraz Intrapersonalne – zdolność do pracy w zespole, otwartość na rozwój i umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki to cechy, które naprawdę wyróżniają topowych kandydatów.

  3. Nastawienie, Energia i Zarządzanie Emocjami – szukajmy iskry w oku, entuzjazmu oraz umiejętności rozumienia i zarządzania swoimi emocjami, co pozwala na skuteczną adaptację w dynamicznych warunkach pracy.Badania Potwierdzają

1. Harvard Business Review: W badaniu opublikowanym w HBR stwierdzono, że firmy, które skupiają się na umiejętnościach interpersonalnych i intrapersonalnych, w tym na zdolności do zarządzania emocjami, notują wzrost produktywności o 12% i wyższy o 34% wskaźnik retencji pracowników. To pokazuje, jak istotne są umiejętności interpersonalne i emocjonalne w kontekście długoterminowego sukcesu firmy.

2. Korn Ferry: Według badań Korn Ferry, pracownicy, którzy potrafią rozumieć i zarządzać swoimi emocjami, mają cztery razy większe szanse na sukces w swoich rolach. Pracownicy ci lepiej rozumieją swoje emocje, co przekłada się na lepszą współpracę, większą produktywność i wyższe zyski firmy.

3. LinkedIn: Raport LinkedIn "Global Talent Trends" pokazuje, że firmy, które uwzględniają umiejętności zarządzania emocjami oraz umiejętności interpersonalne i intrapersonalne w procesie rekrutacji, zwiększają swoją zyskowność o 22%. Zarządzanie emocjami jest kluczowe dla tworzenia zdrowego i wydajnego środowiska pracy.Przykłady z Życia


W pewnej firmie mimo doskonałych umiejętności technicznych, pojawiły się poważne problemy z komunikacją. Marek, jeden z grafików, regularnie kończył swoje zadania przed czasem, ale nigdy nie informował o tym swojego menedżera ani nie pytał o nowe zadania. Marek uważał, że skończył swoją część pracy i teraz może poczekać na nowe wytyczne. Menedżer, Karol, był coraz bardziej sfrustrowany, ponieważ projekty nie posuwały się naprzód tak szybko, jak by mogły, i często dowiadywał się o wolnych zasobach z opóźnieniem.


Przykład Nr.1 ,, Robie co mi każą i nie proszę o więcej"


Podczas warsztatów z komunikacji i zarządzania emocjami, Marek uświadomił sobie, że jego podejście może wynikać z jego doświadczeń z dzieciństwa, gdzie był uczony, aby nie przeszkadzać dorosłym, gdy wykonywał swoje zadania. Marek zrozumiał, że jego pasywność w pracy może być odbierana jako brak zaangażowania. W trakcie warsztatów Marek pracował nad przełamaniem tego wzorca, ucząc się, jak proaktywnie komunikować swoje działania i postępy. Uczestniczył również w sesjach symulacyjnych, gdzie praktykował pytanie o dalsze zadania i otwarte informowanie o swojej dostępności. Dzięki tym ćwiczeniom Marek zaczął lepiej rozumieć, jak ważna jest komunikacja w zespole, co z kolei znacząco poprawiło efektywność pracy i atmosferę w zespole.

Przykład Nr.2 ,, Szyciej zrobie sam niż komuś zdeleguje "


W jednej z firm IT, zespół programistów był kierowany przez ambitnego menedżera, Michała, który wierzył, że nikt nie może wykonać zadań lepiej od niego. Michał często przejmował zadania, które przypisane były innym członkom zespołu, wierząc, że osobiście zapewni najwyższą jakość. Niestety, to podejście prowadziło do przeciążenia Michała, co z kolei wpływało na opóźnienia w projektach. Zespół czuł się niedoceniany i sfrustrowany, ponieważ brakowało im zaufania i możliwości rozwoju.

Podczas warsztatów z zarządzania zespołem i delegowania zadań, Michał odkrył, że jego potrzeba kontroli wywodzi się z dzieciństwa, kiedy musiał przejmować odpowiedzialność za rodzeństwo i czuł, że musi zrobić wszystko sam, aby zapewnić najlepszy rezultat. Michał zdał sobie sprawę, że w kontekście zawodowym jego postawa hamuje rozwój zespołu i obciąża go nadmiernie. W trakcie warsztatów Michał uczestniczył w ćwiczeniach, które pomogły mu zaufać swoim współpracownikom i lepiej delegować zadania. Nauczono go, jak komunikować oczekiwania i wspierać zespół, zamiast wyręczać ich w wykonywaniu zadań. Po tych zmianach Michał zaczął z większym zaufaniem przekazywać zadania swoim podwładnym, co nie tylko odciążyło go, ale także zwiększyło motywację i efektywność całego zespołu.


Przykład nr.3 ,, Oni mnie krytykują i nie potrafią docenić"


Aneta była utalentowaną specjalistką ds. marketingu w jednej z firm e-commerce. Mimo że jej kampanie były innowacyjne i skuteczne, Aneta miała poważny problem z przyjmowaniem krytyki. Każde uwagi zwrotne, nawet te konstruktywne, traktowała jako atak na swoją osobę. Podczas spotkań zespołowych często broniła się, zamiast otwarcie rozważyć sugestie swoich kolegów. To prowadziło do napięć i nieporozumień w zespole, a także hamowało rozwój jej projektów.

Podczas indywidualnych sesji, Aneta odkryła, że jej trudności w przyjmowaniu krytyki mogą wynikać z jej doświadczeń szkolnych, gdzie była surowo oceniana przez nauczycieli i zawsze musiała udowadniać swoją wartość. Aneta uświadomiła sobie, że w obecnym kontekście zawodowym takie podejście jest nieproduktywne. W warsztatach pracowała nad technikami radzenia sobie z emocjami w momencie otrzymywania feedbacku, uczyła się oddzielać krytykę od własnej wartości osobistej oraz praktykowała aktywne słuchanie. Dzięki tym narzędziom, Aneta zaczęła lepiej rozumieć swoje emocje i z większą otwartością przyjmować opinie innych. To nie tylko poprawiło jej relacje z zespołem, ale także pozwoliło jej na dalszy rozwój zawodowy i osobisty, co z kolei przyniosło korzyści całej firmie.Rola Psychologii i Zarządzania Emocjami w Rekrutacji


Badania wykazały, że pracownicy z wysokim poziomem umiejętności zarządzania emocjami są bardziej produktywni, lepiej współpracują i są mniej skłonni do wypalenia zawodowego, co bezpośrednio przekłada się na wyższe zyski firmy. - Rafał Ohme – "Empathy and Effectiveness in Business"


Psycholog Rafał Ohme w swoich badaniach nad emocjami i ich wpływem na decyzje biznesowe podkreśla, że osoby, które potrafią rozumieć i zarządzać swoimi emocjami, nie tylko lepiej współpracują w zespołach, ale także skuteczniej radzą sobie w sytuacjach stresowych.

Wskazuje, że rekrutacja oparta na całościowej ocenie kandydatów - ich wiedzy, doświadczenia, umiejętności interpersonalnych oraz intrapersonalnych, a także zdolności do zarządzania emocjami - jest kluczem do sukcesu firmy.


Daniel Goleman, autor koncepcji inteligencji emocjonalnej, przeprowadził liczne badania pokazujące, że inteligencja emocjonalna, która obejmuje zdolność do rozumienia i zarządzania własnymi emocjami oraz emocjami innych, jest silnie związana z sukcesem zawodowym. Jego badania wskazują, że pracownicy i menedżerowie o wysokiej inteligencji emocjonalnej osiągają lepsze wyniki, są bardziej zaangażowani i efektywni, co prowadzi do lepszego funkcjonowania zespołów i wzrostu rentowności firm.


Badania prowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały, że programy rozwoju emocjonalnego w miejscu pracy, takie jak warsztaty z zarządzania emocjami i coaching, mogą znacząco poprawić dobrostan pracowników i zwiększyć ich efektywność. W jednym z badań stwierdzono, że pracownicy, którzy uczestniczyli w takich programach, zgłaszali wyższy poziom satysfakcji z pracy i lepsze wyniki w pracy zespołowej, co przyczyniało się do wzrostu produktywności firmy.Inwestycja w Rozwój Emocjonalny Pracowników

Jednakże, aby utrzymać takich cennych pracowników i maksymalizować ich potencjał, nie wystarczy ich jedynie zatrudnić. Firmy powinny aktywnie inwestować w rozwój emocjonalny swoich zespołów. Warsztaty, coaching oraz psychoterapia mogą znacząco poprawić zdolność pracowników do zarządzania swoimi emocjami i reagowania na stresujące sytuacje. Takie inicjatywy nie tylko zwiększają efektywność i zaangażowanie, ale również minimalizują ryzyko rotacji pracowników. Inwestowanie w rozwój emocjonalny pomaga budować stabilne, zmotywowane zespoły, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do wzrostu zysków i stabilności firmy.Podsumowanie

W mojej codziennej pracy jako psychoterapeutka i specjalistka ds. rekrutacji, nauczyłam się, że sukces w biznesie nie opiera się wyłącznie na umiejętnościach technicznych pracowników. Patrzę na kandydatów przez pryzmat ich unikalnych cech osobowościowych oraz potencjału do rozwoju emocjonalnego. Zrozumienie i umiejętność zarządzania emocjami są kluczowe w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy. Te cechy często decydują o tym, czy ktoś będzie w stanie efektywnie współpracować w zespole i radzić sobie ze stresem.

Każdy pracownik to inwestycja w przyszłość firmy. Zauważyłam, że pracownicy, którzy potrafią zarządzać swoimi emocjami, są bardziej zaangażowani, produktywni i lojalni wobec organizacji. Inwestowanie w rozwój emocjonalny pracowników nie tylko poprawia atmosferę w pracy, ale również przynosi realne korzyści biznesowe. Warsztaty, coaching, sesje indywidualne z psychologiem/ psychoterapeutą czy szkolenia z zakresu zarządzania emocjami pomagają pracownikom lepiej rozumieć siebie i innych, co przekłada się na lepszą komunikację i współpracę w zespołach.


Czy Twoja firma jest gotowa, aby rekrutować w nowoczesny sposób, który uwzględnia nie tylko umiejętności techniczne, ale także zdolności emocjonalne kandydatów? Jakie kroki podjęliście, aby wspierać rozwój emocjonalny swoich pracowników? Może warto zastanowić się nad wprowadzeniem programów, które pomogą Twojemu zespołowi rozwijać te kluczowe umiejętności. Tworząc środowisko pracy, które promuje zarządzanie emocjami, inwestujemy w stabilność i długoterminowy sukces firmy.
19 wyświetleń0 komentarzy

ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
bottom of page